Home - ISO 27001

ISO 27001

Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thông tin

Thông tin, dữ liệu là những tài sản vô cùng quan trọng đối với bất cứ doanh nghiệp nào. Những tài sản thông tin này cần được bảo mật để tránh rủi ro và bị đánh cắp gây ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của doanh nghiệp. Đó là …

Read More »

Tiêu chuẩn về an toàn thông tin ISO 27001

Thông tin luôn được xem là một tài sản rất quan trọng đối với mọi tổ chức. Thế nhưng, trong môi trường cạnh tranh mạnh mẽ như hiện nay, thông tin ngày càng bị đe dọa bởi nhiều nguồn khác nhau như bên ngoài, bên trong, tình cờ hay là …

Read More »