Home - ISO 45001

ISO 45001

Chứng nhận ISO 45001 cho doanh nghiệp

Tiêu chuẩn ISO 45001 là hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, đưa ra các yêu cầu và tiêu chí để cải thiện an toàn lao động nhằm giảm thiểu rủi ro tại nơi làm việc vào tạo điều kiện làm việc an toàn hơn. Việc …

Read More »

Có gì mới tại tiêu chuẩn ISO 45001 năm 2018?

Vấn để làm sao để đảm bảo được an toàn sức khỏe nghề nghiệp tại những tổ chức, doanh nghiệp luôn được ban lãnh đạo quan tâm hàng đầu. Do đó, một hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp tốt sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu …

Read More »