Home - ISO 45001 - Chứng chỉ ISO 45001 là gì? Cấu trúc của tiêu chuẩn?

Chứng chỉ ISO 45001 là gì? Cấu trúc của tiêu chuẩn?

Bảo vệ sức khỏe và sự an toàn trong lao động đang ngày càng trở nên quan trọng với tất cả doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, quy mô không chỉ tại Việt Nam mà trên toàn thế giới. Do đó, ngày càng có nhiều doanh nghiệp quan tâm đến việc xây dựng, áp dụng và hướng đến việc đạt chứng chỉ phù hợp với tiêu chuẩn. Chứng chỉ ISO 45001 là gì? Có lợi như thế nào? mà tại sao lại là mục tiêu của nhiều doanh nghiệp hướng đến như vậy? Bài viết dưới đây sẽ giúp quý khách hàng giải đáp phần nào những thắc mắc về tiêu chuẩn này.

Giới thiệu chứng chỉ ISO 45001

Theo một thống kê của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). Hàng năm, đã có khoảng 2,78 triệu ca tử vong liên quan đến vấn đề an toàn lao động trên toàn thế giới. Ngoài ra, có khoảng 374 triệu ca là bị chấn thương và bệnh tật liên quan đến lao động vào mỗi năm. Tổ chức ILO ước tính trên toàn thế giới: Tổng chi phí cho những bệnh tật, thương tích và tử vong liên quan đến lao động khoảng 3,94% GDP trên toàn cầu (khoảng 2,99 nghìn tỷ USD).

Để giúp các doanh nghiệp giải quyết vấn đề này. Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO đã quyết định tạo ra một quy định mới dựa trên tiêu chuẩn an toàn & sức khỏe nghề nghiệp đó là ISO 45001. ISO 45001 là tiêu chuẩn quốc tế cho hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp. Đã được công nhận và triển khai trên toàn cầu. Tiêu chuẩn này đã được xuất bản và ban hành vào năm 2018 để thay thế cho tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007.

Vậy: Chứng chỉ ISO 45001 là gì? Là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp (OH & S). Chứng chỉ này giúp doanh nghiệp có thể cải thiện được hiệu suất OH & S của mình trong việc ngăn ngừa những thương tích và tổn hại sức khỏe của người lao động. ISO 45001 được áp dụng cho mọi tổ chức bất kể quy mô, loại hình và tính chất của nó. Miễn sao doanh nghiệp có nhu cầu và mong muốn tạo môi trường làm việc lành mạnh, đảm bảo an toàn cho người lao động.

Chứng nhận ISO 45001 – Hệ thống quản lý OH & S giúp doanh nghiệp quản lý tốt hơn các vấn đề liên quan tới OH & S. Cụ thể là:

  • Thực hiện chính sách và mục tiêu của OH & S.
  • Thiết lập những quy trình có hệ thống quản lý để đảm bảo các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu liên quan khác.
  • Xác định các mối nguy hại và rủi ro của hệ thống quản lý OH & S.
  • Loại bỏ và kiểm soát những mối nguy về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
  • Thiết lập những biện pháp kiểm soát hoạt động quản lý.
  • Nâng cao nhận thức về những rủi ro trong an toàn lao động.
  • Đảm bảo công nhân viên nhân nhận thức được vai trò của mình trong việc an toàn sức khỏe nghề nghiệp.

Cấu trúc của tiêu chuẩn an toàn sức khỏe nghề nghiệp – Chứng chỉ ISO 45001

Tiêu chuẩn ISO 45001 được chia thành 10 điều khoản. Tiêu chuẩn ISO 45001 có cấu trúc rõ ràng xác định những yêu cầu phải đáp ứng khi áp dụng cho hệ thống quản lý OH & S vào doanh nghiệp. 

Điều khoản 01 đến 03 cung cấp chi tiết về phạm vi, giải thích và thuật ngữ giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn này. Những yêu cầu cụ thể được nêu từ điều khoản 04 đến điều khoản 10. 

Mặc dù doanh nghiệp có thể trình tự đáp ứng từng điều khoản tiêu chuẩn ISO 45001 theo thời gian. Thế nhưng, việc đáp ứng riêng lẻ sẽ khiến doanh nghiệp phải quay lại từng điều khoản và sửa đổi nó. Vì nếu doanh nghiệp không có cái nhìn tổng thể, việc xây dựng của doanh nghiệp có thể trở nên chồng chéo và phức tạp.

Cấu trúc điều khoản của chứng chỉ ISO 45001. Cụ thể là:

Điều khoản 04: Bối cảnh của tổ chức/doanh nghiệp.

Điều khoản 04 yêu cầu mỗi tổ chức cần phải phân tích và hiểu được bối cảnh hoạt động của mình. Bao gồm bên ngoài lẫn bên trong tổ chức và hiểu nhu cầu của các bên quan tâm như thế nào. Yêu cầu này cũng sẽ bao gồm những hiểu biết về nhân viên, pháp luật, các bên liên quan và yêu cầu của cổ đông. Đồng thời, tổ chức/doanh nghiệp cần xác định phạm vi của hệ thống quản lý OH & S.

Điều khoản 05: Lãnh đạo và tham gia của nhân viên.

Điều khoản này yêu cầu sự cam kết của lãnh đạo và có sự tham gia của tất cả công, nhân viên. Điều này nhấn mạnh rằng yêu cầu sức khỏe nghề nghiệp và an toàn sẽ là điều quan tâm hàng đầu của cả tổ chức/doanh nghiệp đó. Toàn bộ tổ chức sẽ cùng nhau thực hiện, chứ không phải chỉ là một người hoặc một nhóm người thực hiện.

Điều khoản 06: Lập kế hoạch cho hệ thống quản lý OH & S.

Chứng chỉ ISO 45001 đặt việc lập kế hoạch làm trọng tâm. Kế hoạch này nhằm tránh những kết quả không mong muốn như không đáp ứng được các yêu cầu của pháp luật hoặc những nguy cơ gây thương tích cho công, nhân viên. Điều khoản có đề cập đến việc thiết lập những mục tiêu cho hệ thống quản lý OH & S. Kế hoạch và mục tiêu này bắt buộc phải có những bằng chứng, tư liệu cụ thể bằng văn bản.

Điều khoản 07: Hỗ trợ.

Điều khoản 07 bao gồm những yếu tố hỗ trợ như nhận thức, năng lực và nguồn lực cũng như các thông tin. Khác với tiêu chuẩn OHSAS 18001 trước đây. Chứng nhận ISO 45001 yêu cầu tổ chức/doanh nghiệp phải cung cấp nguồn lực phù hợp để thực hiện ISO 45001:2018. Đồng thời, ISO 45001 cũng khuyến nghị doanh nghiệp/doanh nghiệp nên xây dựng mục tiêu về chứng nhận ISO 45001 phải phù hợp với mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.

Điều khoản 08: Hoạt động.

Kiểm soát những hoạt động và chuẩn bị ứng phó khẩn cấp, kịp thời đều được đề cập trong điều khoản 08. Điều khoản này cũng yêu cầu về việc quản lý mua hàng, gia công. Nghĩa là các tổ chức/doanh nghiệp phải đảm bảo được rằng trách nhiệm đối với những rủi ro hay mối nguy hại. Không được chuyển giao cho nhà thầu phụ khác. Kiểm soát hoạt động hiệu quả là một yếu tố rất quan trọng trong bất kỳ hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp nào. Đặc biệt là về mặt quản lý các nhà thầu. Thực hiện tốt điều này sẽ rất có lợi cho tổ chức/doanh nghiệp đó.

Điều khoản 09: Đánh giá hiệu suất.

Đo lường và giám sát hiệu suất bao gồm việc đánh giá nội bộ và tuân thủ pháp luật. Phần này cũng nhấn mạnh rằng lãnh đạo tổ chức/doanh nghiệp phải xem xét hiệu quả hệ thống quản lý OH & S.

Điều khoản 10: Cải tiến liên tục.

Tổ chức phải đảm bảo rằng việc cải tiến liên tục hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp. Điều này có thể bao gồm xử lý có hiệu quả đối với quy trình hành động, khắc phục và việc không tuân thủ quy định. Trong những tình huống thực tế, công nhân viên thực hiện sẽ phải luôn tham gia vào quy trình này. Vì không có ai sẽ hiệu quả hơn trong việc xác định nguyên nhân, lý do hay gốc rễ của vấn đề. So với những người trực tiếp tham gia vào quy trình này.

Để thực hiện và áp dụng thành công ISO 45001 là thách thức rất lớn với các doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải đảm bảo rằng những quy định, yêu cầu, chính sách và quy trình phải được thực hiện chính xác, hiệu quả. Với những thông tin mà bài viết đề cập trên đây về chứng chỉ ISO 45001 là gì? Đối tượng áp dụng? Hay cấu trúc chính của ISO 45001. Hi vọng sẽ góp phần vào công cuộc triển khai và áp dụng phù hợp tiêu chuẩn này vào doanh nghiệp.

Check Also

Khó khăn khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001:2018 tại doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 về hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *