Home - ISO 27001 - Đạt giấy chứng nhận ISO 27001:2013 tại sao lại quan trọng?

Đạt giấy chứng nhận ISO 27001:2013 tại sao lại quan trọng?

Tiêu chuẩn ISO 27001 là hệ thống quản lý an ninh thông tin vào thời điểm hiện tại có thể đánh giá theo tiêu chuẩn quốc tế. Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 27001:2013 sẽ giúp thiết lập và duy trì một hệ thống quản lý hiệu quả. Đồng thời sẽ kiểm soát tính an toàn và bảo mật tài nguyên thông tin của doanh nghiệp. Giấy chứng nhận ISO 27001:2013 là minh chứng, chứng minh cho doanh nghiệp đã có hệ thống quản lý an ninh thông tin đạt yêu cầu.

Giấy chứng nhận ISO 27001:2013 có gì?

Lợi ích của giấy chứng nhận ISO 27001:2013

Việc đạt giấy chứng nhận ISO 27001:2013 sẽ cung cấp cho các doanh nghiệp một quá trình quản lý được kiểm tra và được đánh giá thường xuyên. Với mục đích nhằm tìm ra những rủi ro, mối nguy hại trong hệ thống và duy trì hoạt động của quá trình một cách thuận tiện hơn. Ngoài ra, việc đạt giấy chứng nhận còn có những lợi ích như:

 • Cải thiện hệ thống thông tin hiện tại của doanh nghiệp.
 • Chứng minh việc đáp ứng đầy đủ những quy định và có hệ thống thông tin được kiểm soát và đảm bảo an toàn.
 • Tạo lợi thế cạnh tranh với những đối thủ thông qua việc đáp ứng yêu cầu thông những hợp đồng, dự án kinh tế hay tham gia đấu thầu.
 • Chứng minh với khách hàng, đối tác rằng việc bảo mật an ninh thông tin của họ được đảm bảo an toàn.

Giấy chứng nhận ISO 27001:2013 có gì?

 • Chứng minh sự cam kết của lãnh đạo cao nhất về việc bảo mật an ninh thông tin của doanh nghiệp.
 • Độc lập xác minh rằng những rủi ro của doanh nghiệp sẽ được nhận diện, được đánh giá và được nâng cấp, cải tiến thường xuyên.
 • Giúp các hoạt động đảm bảo an ninh thông tin luôn được duy trì và cải tiến liên tục. Những biện pháp kỹ thuật và chính sách về việc tuân thủ được xem xét, đánh giá hiệu quả và được cập nhật định kỳ.
 • Nâng cao uy tín của doanh nghiệp, tăng sức mạnh cạnh tranh. Tạo dựng được lòng tin với các bên hữu quan, những đối tác và khách hàng.
 • Thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa và tăng cơ hội được hợp tác quốc tế.

Tại sao doanh nghiệp cần giấy chứng nhận ISO 27001:2013

 • Tiêu chuẩn ISO 27001:2013 có thể áp dụng cho bất kì doanh nghiệp hay tổ chức nào có mong muốn hoặc được yêu cầu nhằm chính thức hóa hệ thống bảo mật thông tin. Đồng thời muốn cải thiện các quy trình kinh doanh xung quanh việc bảo vệ tài nguyên thông tin của doanh nghiệp.

Giấy chứng nhận ISO 27001:2013 có gì?

 • Tiêu chuẩn này không có quy định về quy mô hay địa điểm, lĩnh vực hay doanh thu của doanh nghiệp. Ngay cả những doanh nghiệp vừa và nhỏ đều có thể áp dụng được.
 • Việc áp dụng tiêu chuẩn và đạt giấy chứng nhận ISO 27001:2013 thể hiện doanh nghiệp đó đã đưa con người, công cụ, quy trình và hệ thống đó vào một tiêu chuẩn được công nhận. Với tốc độ phát triển của công nghệ thông tin như hiện nay thì những doanh nghiệp nào tiếp cận với công nghệ thông tin hơn dần chiếm lợi thế trong chuỗi cung ứng của doanh nghiệp mình.
 • Nếu với tư cách là một khách hàng, thì họ luôn có mong muốn doanh nghiệp mà họ lựa chọn ngoài việc cung cấp các sản phẩm chất lượng. Thì việc bảo mật thông tin cũng như có một hệ thống quản lý tốt. Chính vì vậy, nếu đạt giấy chứng nhận về an ninh thông tin này thì doanh nghiệp đó sẽ có được lòng tin của khách hàng, nâng cao uy tín, hình ảnh thương hiệu của mình hơn.

Trên giấy chứng nhận ISO 27001:2013 thể hiện những nội dung gì?

Giấy chứng nhận ISO 27001:2013 được xem là bằng chứng, chứng minh rằng doanh nghiệp đã có hệ thống quản lý an ninh thông tin đạt yêu cầu, phù hợp với tiêu chuẩn. Sau khi tổ chức chứng nhận thực hiện việc đánh giá và xác nhận việc hệ thống của doanh nghiệp phù hợp và đạt yêu cầu. Thì doanh nghiệp sẽ được tổ chức chứng nhận cấp 1 giấy chứng nhận có hiệu lực quốc tế. Đa phần giấy chứng nhận của các tổ chức đánh giá chứng nhận đều có giá trị như nhau. Trên giấy chứng nhận ISO 27001 này thể hiện những nội dung như:

 1. Tên của tổ chức đánh giá và cấp chứng nhận
 2. Thông tin của doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận.
 3. Tiêu chuẩn chứng nhận (ISO 27001:2013).
 4. Phạm vi được chứng nhận (lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp).
 5. Mã số chứng nhận, ngày được cấp chứng nhận, ngày hết hạn của chứng nhận.
 6. Những thông tin cần thiết khác,…

Giấy chứng nhận ISO 27001:2013 có gì?

Giấy chứng nhận ISO 27001:2013 sẽ có hiệu lực trong vòng 3 năm. Trong 03 năm sẽ có 02 lần giám sát thường niên. Mỗi lần không quá 12 tháng.

Việc xây dựng, áp dụng phù hợp và đạt giấy chứng nhận ISO 27001:2013 sẽ thể hiện doanh nghiệp đó đã đưa quy trình, hệ thống, công cụ và con người thành công vào hệ thống quản lý của mình. Với tốc độ phát triển nhanh chóng và như vũ bão của mạng Internet và công nghệ thông tin thì doanh nghiệp nào tiếp cận thành công tiêu chuẩn này đều đang chiếm lợi thế. Không chỉ tại Việt Nam mà cả thị trường quốc tế. Do đó, tiêu chuẩn này là một lựa chọn mà đúng đắn mà các doanh nghiệp nên cân nhắc và trở thành mục tiêu hướng đến.

Check Also

Tiêu chuẩn về an toàn thông tin ISO 27001

Thông tin luôn được xem là một tài sản rất quan trọng đối với mọi …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *