Home - ISO 9001 - So sánh ISO 9001:2008 và ISO 9001:2015 – 8 sự khác biệt cơ bản

So sánh ISO 9001:2008 và ISO 9001:2015 – 8 sự khác biệt cơ bản

Nếu đang áp dụng ISO 9001:2008 và có nhu cầu chuyển đổi sang phiên bản mới nhất năm 2015, doanh nghiệp nên dành thời gian tìm hiểu những điểm mới của ISO 9001:2015. Đồng thời, tiến hành phân tích, so sánh ISO 9001:2008 và ISO 9001:2015 nhằm xác định các thay đổi cần phải thực hiện để hệ thống quản lý chất lượng đạt hiệu quả như mong đợi.

Tiêu chuẩn ISO 9001 là một tiêu chuẩn quốc tế phổ biến nhất về hệ thống quản lý chất lượng (QMS) được ứng dụng rộng rãi tại nhiều doanh nghiệp trên thế giới. Hiện nay, ISO 9001:2015 là phiên bản mới nhất và chính thức thay thế cho ISO 9001:2008 kể từ ngày 15/09/2015. 

Khi so sánh ISO 9001:2008 và ISO 9001:2015, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy có sự thay đổi vượt bậc ở phiên bản 2015. Cụ thể, có 8 sự khác biệt cơ bản giữa hai tiêu chuẩn này, bao gồm: 

Cấu trúc của tiêu chuẩn

Điểm khác biệt đầu tiên phải kể tới chính là ở cấu trúc của 2 tiêu chuẩn này. Theo đó, kể từ năm 2015, tất cả các tiêu chuẩn ISO, trong đó có ISO 9001:2015 sẽ được xây dựng dựa trên nền tảng của phụ lục Annex SL. Hay còn được biết đến là cấu trúc cấp cao – High Level Structure (HLS). 

Cấu trúc này cho phép doanh nghiệp tích hợp nhiều hệ thống quản lý khác nhau một cách dễ dàng mà nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Bởi vậy, với ISO 9001:2015, doanh nghiệp hoàn toàn có thể áp dụng thêm các tiêu chuẩn ISO khác như ISO 22000, ISO 14001,…

Các nguyên tắc quản lý chất lượng

Nếu như phiên bản năm 2008, ISO 9001 đặt ra 8 nguyên tắc quản lý chất lượng mà doanh nghiệp cần phải tuân thủ khi vận hành QMS. Thì ở ISO 9001:2015, các nguyên tắc này được rút xuống còn 7. Cụ thể: 

ISO 9001:2008 ISO 9001:2015
Nguyên tắc 1 Định hướng vào khách hàng Hướng vào khách hàng
Nguyên tắc 2 Trách nhiệm của Lãnh đạo Sự lãnh đạo
Nguyên tắc 3 Sự tham gia của mọi người Sự tham gia của mọi người
Nguyên tắc 4 Tiếp cận theo quá trình Tiếp cận theo quá trình
Nguyên tắc 5 Tiếp cận theo hệ thống Cải tiến
Nguyên tắc 6 Cải tiến liên tục Quyết định dựa trên bằng chứng
Nguyên tắc 7 Quyết định dựa trên sự kiện Quản lý mối quan hệ
Nguyên tắc 8 Quan hệ hợp tác cùng có lợi với nhà cung ứng

Các điều khoản yêu cầu

Thay vì 8 điều khoản như ở phiên bản cũ, ISO 9001:2015 đặt ra 10 điều khoản đòi hỏi doanh nghiệp cần phải áp dụng vào QMS của mình, bao gồm: 

ISO 9001:2008 ISO 9001:2015
Điều khoản 1 Phạm vi áp dụng Phạm vi áp dụng
Điều khoản 2 Tài liệu viện dẫn  Tài liệu viện dẫn
Điều khoản 3 Thuật ngữ và định nghĩa Thuật ngữ và định nghĩa
Điều khoản 4 Hệ thống quản lý chất lượng Bối cảnh của tổ chức
Điều khoản 5 Trách nhiệm của lãnh đạo Lãnh đạo
Điều khoản 6 Quản lý nguồn lực Hoạch định
Điều khoản 7 Tạo sản phẩm Hỗ trợ
Điều khoản 8 Đo lường, phân tích và cải tiến Thực hiện
Điều khoản 9 Đánh giá kết quả hoạt động
Điều khoản 10 Cải tiến

Tiếp cận theo quá trình

Ở tiêu chuẩn ISO 9001:2015, từ điều khoản thứ 4 đến điều khoản thứ 10 được sắp xếp theo quy trình PDCA (Hoạch định – Thực hiện – Kiểm tra – Hành động). Quy trình PDCA cho phép doanh nghiệp triển khai QMS theo một trình tự khoa học, tuần tự và liên tục để không ngừng nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 

Đồng thời, tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 nhấn mạnh hơn vào việc đo lường và đánh giá cả đầu vào và đầu ra dự kiến của các quá trình. Theo đó, doanh nghiệp phải giám sát chặt chẽ mọi thông tin, tài liệu cùng thông số kỹ thuật được ghi chép khi các quy trình diễn ra. Cũng như đảm bảo mọi thông tin được ghi chép là chính xác so với thực tế. 

Bối cảnh của tổ chức

Đây là một điều khoản mới chỉ có ở ISO 9001: 2015. Điều khoản này yêu cầu doanh nghiệp khi xây dựng QMS cần phải căn cứ trên thực tế bối cảnh cụ thể mà  nghiệp đang hoạt động. Bao gồm các yếu tố bên trong cùng bên ngoài có khả năng ảnh hưởng tới hiệu quả của QMS.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng cần phải xác định các bên quan tâm cùng nhu cầu, mong đợi của họ là gì. Nếu như ISO 9001: 2008 chỉ coi khách hàng là bên quan tâm duy nhất. Thì khái niệm này đã được mở rộng trong ISO 9001: 2015. Cụ thể, các bên quan tâm bao gồm các nhà cung cấp, nhân sự, cổ đông, cơ quan lập pháp, xã hội, khách hàng nội bộ, khách hàng bên ngoài…

Vai trò và cam kết của người lãnh đạo

ISO 9001: 2015 nhấn mạnh hơn vào cam kết của người lãnh đạo. Tiêu chuẩn này đòi hỏi sự tham gia nhiều hơn từ người lãnh đạo cao nhất trong việc kiểm soát QMS. Đồng thời, lãnh đạo cao nhất cũng phải là người chịu trách nhiệm nhiều hơn về hiệu quả của QMS.

Tư duy dựa trên rủi ro

Tư duy dựa trên rủi ro đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong tiêu chuẩn ISO 9001: 2015. Bởi nó cho phép doanh nghiệp thông qua việc tác động trực tiếp vào các yếu tố đầu vào chứ không đơn thuần kiểm soát yếu tố đầu ra của các quá trình. Từ đó, giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc phòng ngừa và giảm thiểu mức độ ảnh hưởng của các rủi ro tới hiệu quả của QMS. 

Thuật ngữ được sử dụng

Ở phiên bản 2015, ISO 9001 đề cập tới có 69 thuật ngữ mới được định nghĩa dễ hiểu hơn và linh hoạt hơn trong phạm vi sử dụng. Điển hình là những thuật ngữ sau: 

ISO 9001:2008 ISO 9001:2015
Sản phẩm Sản phẩm và dịch vụ
Tài liệu, sổ tay chất lượng, các thủ tục được lập thành văn bản, hồ sơ, hướng dẫn Thông tin dạng văn bản
Môi trường làm việc Môi trường cho việc thực hiện các quá trình
Sản phẩm được mua Các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp từ bên ngoài
Nhà cung cấp Nhà cung cấp bên ngoài

Trên đây là 8 sự khác biệt cơ bản doanh nghiệp có thể dễ dàng nhận ra khi so sánh ISO 9001:2008 và ISO 9001:2015. Thông qua các điểm khác biệt này, doanh nghiệp sẽ phần nào nắm rõ hơn các công việc, quy trình cần làm để chuyển đổi từ ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015 một cách thuận lợi và hiệu quả hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *